Cài đặt lại mật khẩu

Để cài đặt lại mật khẩu, phụ huynh và các con vui lòng thực hiện theo các bước sau đây:

  • Bước 4: Sau khi điền mật khẩu, ba mẹ nhấn "Đặt Lại Mật Khẩu".

  • Bước 5: Truy cập lại trang https://exam.flyer.vn/exam/login và đăng nhập với mật khẩu mới.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0965376466 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Last updated