Cài đặt lại mật khẩu

Để cài đặt lại mật khẩu, phụ huynh và các con vui lòng thực hiện theo các bước sau đây:
  • Bước 4: Sau khi điền mật khẩu, ba mẹ nhấn "Đặt Lại Mật Khẩu".
  • Bước 5: Truy cập lại trang https://exam.flyer.vn/exam/login và đăng nhập với mật khẩu mới.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0338431068 để được hỗ trợ nhanh nhất.