Xem danh sách lỗi sai của học sinh

  • Bước 1: Chọn mục Học sinh

  • Bước 2: Chọn học sinh muốn xem chi tiết

  • Bước 3: Chọn mục "Danh sách lỗi sai"

Các thông tin hiển thị bao gồm:

Last updated