Xem lịch sử, tiến độ học tập của lớp

Xem lịch sử học của lớp

  • Bước 1: Ở phần trang chủ quản lý lớp, kéo đến mục Classes/Danh sách lớp

  • Bước 2: Thầy cô chọn lớp muốn xem, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết, gồm:

  1. Số lượng học sinh trong lớp.

  2. Số bài tập đã hoàn thành (xem theo tuần, tháng, năm; xem theo cấp độ;...).

  3. Danh sách học sinh trong lớp: số bài tập đã làm, trung bình kết quả thi, tổng thời gian ôn luyện trên phòng thi ảo,... của từng học sinh.

  • Bước 3: Thầy cô muốn xem chi tiết theo từng trình độ, nhấn vào "Cấp độ bài thi". Mỗi cấp độ tương ứng với một vạch kẻ trên sơ đồ.

  • Bước 4: Thầy cô chọn phần thời gian ở ngay bên canh thanh cấp độ bài thi, sau đó chọn khoảng thời gian mà mình mong muốn.

  • Bước 5: Sau khi đã chọn được cấp độ bài thi và khoảng thời gian, thầy cô có thể thấy sơ đồ thể hiện:

  1. Số lượng bài thi đã hoàn thiện

  2. Số học sinh đã hoàn thành bài thi

Thầy cô có thể xem thêm video hướng dẫn chi tiết bên dưới:

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0965376466 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Last updated