Xem lịch sử, tiến độ học tập của lớp

1. Xem lịch sử bài tập đã giao

Với các bài tập đã giao cho học sinh, thầy cô xem lịch sử theo các bước sau:
 • Bước 1: Tại trang chủ phần quản lý lớp, kéo xuống mục "Bài tập đã giao".
 • Bước 2: Ấn vào bài tập để xem chi tiết:
 1. 1.
  Số lượng học sinh được giao bài.
 2. 2.
  Trạng thái hoàn thành bài tập.
 3. 3.
  Số học sinh đạt >80% câu đúng.
 4. 4.
  Số học sinh đạt <50% câu đúng.
 5. 5.
  Bài làm của từng học sinh.
 • Bước 3: Để kiểm tra những học sinh đã nộp bài hoặc chưa nộp, thầy cô nhấn vào "Theo trạng thái" như hình:
 • Bước 4: Để xem danh sách điểm số, thầy cô chọn "Theo điểm số" như hình dưới để biết
 1. 1.
  Danh sách điểm số của tất cả học sinh.
 2. 2.
  Danh sách điểm cao.
 3. 3.
  Danh sách điểm thấp.

2. Xem lịch sử học của lớp

 • Bước 1: Ở phần trang chủ quản lý lớp, kéo đến mục "Danh sách các lớp".
 • Bước 2: Thầy cô chọn lớp muốn xem, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết, gồm:
 1. 1.
  Số lượng học sinh trong lớp.
 2. 2.
  Số bài tập đã hoàn thành (xem theo tuần, tháng, năm; xem theo cấp độ;...).
 3. 3.
  Danh sách học sinh trong lớp: số bài tập đã làm, trung bình kết quả thi, tổng thời gian ôn luyện trên phòng thi ảo,... của từng học sinh.
 • Bước 3: Thầy cô muốn xem chi tiết theo từng trình độ, nhấn vào "Cấp độ bài thi". Mỗi cấp độ tương ứng với một vạch kẻ trên sơ đồ.
 • Bước 4: Thầy cô chọn phần thời gian ở ngay bên canh thanh cấp độ bài thi, sau đó chọn khoảng thời gian mà mình mong muốn.
 • Bước 5: Sau khi đã chọn được cấp độ bài thi và khoảng thời gian, thầy cô có thể thấy sơ đồ thể hiện:
 1. 1.
  Số lượng bài thi đã hoàn thiện
 2. 2.
  Số học sinh đã hoàn thành bài thi
Thầy cô có thể xem thêm video hướng dẫn chi tiết bên dưới:
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0338431068 để được hỗ trợ nhanh nhất.