Xem Tapescript Listening

Phụ huynh có thể chọn xem Tapescript theo 2 cách

Cách 1: Xem Tapescript ngay khi làm xong bài

Đáp án sẽ được cung cấp ngay sau khi con hoàn thành bài thi. Để xem đáp án sau khi làm xong bài:

  • Bước 1: Chọn "Xem đáp án".

Bước 2: Chọn "Tapescript".

Màn hình sẽ hiện thị hình ảnh Để xem chi tiết nội dung của bài nói, con bấm vào Tapescript ở ngay góc bên phải dưới màn hình.

Cách 2: Xem Tapescript khi đã thoát khỏi bài thi

Trong trường hợp con đã thoát khỏi trang bài thi hoặc muốn xem đáp án các bài thi trước đó, con thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Chọn "Lịch sử" ở góc trên, bên trái màn hình.

  • Bước 2: Chọn bài thi Listening con muốn xem.

  • Bước 3: Chọn "Xem đáp án" để xem bài giải.

Đến bước này, con làm tương tự như cách 1.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0965376466 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Last updated