Tạo lớp

Sau khi đã đăng nhập vào tải khoản, để tạo và thêm học sinh vào lớp, thầy cô làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Nhấn vào "Tạo lớp mới" và điền thông tin lớp: tên lớp, trình độ,...

*Lưu ý: Một tài khoản thầy cô chỉ được tạo 5 lớp học

  • Bước 2: Sau khi hoàn thành, nhấn "Xác nhận" để tạo lớp.

Vậy là thầy cô đã tạo xong lớp rồi đó, bắt đầu thêm học sinh vào lớp và dạy học thôi!

Thầy cô có thể xem thêm video hướng dẫn chi tiết bên dưới:

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0965376466 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Last updated