Hướng dẫn sử dụng Phòng Luyện Thi Ảo FLYER
Giới thiệu chi tiết về Phòng Luyện Thi Ảo, bao gồm:
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản miễn phí
  • Hướng dẫn đăng nhập phòng luyện thi
  • Ví dụ 1 đề thi trong phòng luyện thi ảo
  • Giới thiệu các tính năng: Bảng xếp hạng, xem đáp án, báo cáo học tập
  • Hướng dẫn mua tài khoản FLYER
  • Hướng dẫn kích hoạt tài khoản trả phí
  • Hướng dẫn cài đặt lại mật khẩu
  • Hướng dẫn làm bài thi Writing và Speaking
Để xem hướng dẫn chi tiết hơn, phụ huynh vui lòng chọn mục tương ứng ở thanh menu bên tay trái.
Copy link