Xoá giáo viên khỏi lớp

*Lưu ý: Cách này chỉ xoá giáo viên ra khỏi lớp, không phải ra khỏi trường

  • Bước 1: Chọn giáo viên muốn xoá

  • Bước 2: Chọn Remove teacher

  • Bước 3: Xác nhận xoá Giáo viên

  • Bước 4: Kiểm tra lại danh sách Giáo viên

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0965376466 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Last updated