Đồng ý/từ chối lời mời

Cách 1: Đồng ý/từ chối lời mời từ thông báo

  • Bước 1: Chọn biểu tượng chuông ở góc trên cùng bên phải màn hình

Bước 2: Chọn Accept để đồng ý lời mời

Hoặc Decline để từ chối lời mời

Cách 2: Đồng ý/từ chối lời mời qua gmail

Bước 1: Mở mail để nhận lời mời

  • Bước 2: Chọn Đồng ý tham gia trong mail. Nếu không đồng ý tham gia có thể bỏ qua mail này.

Bước 3: Nếu Đồng ý lời mời, thầy cô có thể truy cập vào trường đó với vai trò và quyền tương ứng. Tên trường sẽ xuất hiện ở màn Danh sách trường

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0965376466 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Last updated