Chuyển lớp cho học sinh

*Lưu ý: Mỗi học sinh chỉ được ở trong 1 lớp

  • Bước 1: Tại trang chủ FLYER schools, thầy cô tìm đến thanh menu góc bên trái màn hình, chọn "Classes" để xem danh sách lớp.

  • Bước 2: Danh sách lớp mà thầy cô đang quản lý sẽ hiển thị tại đây, chọn lớp thầy cô muốn chuyển học sinh

  • Bước 3: Thầy cô sẽ được chuyển sang lớp đã chọn, kéo xuống mục "Student Report", chọn "Add Students"

  • Bước 4: Màn hình sẽ hiển thị như hình dưới, thầy cô làm tương tự các như các bước thêm học sinh vào lớp, xem chi tiết TẠI ĐÂY

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0965376466 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Last updated