Xem lịch sử bài tập đã giao

Với các bài tập đã giao cho học sinh, thầy cô xem lịch sử theo các bước sau:

 • Bước 1: Tại trang chủ phần quản lý lớp, kéo xuống mục "Bài tập đã giao".

Bước 2: Ở phần "Bài tập đã giao", chọn biểu tượng đôi mắt để kiểm tra những học sinh đã nộp bài.

 • Bước 3: Bài tập được giao sẽ hiển thị các thông tin sau:

 • Tên học sinh được giao bài

 • Bắt đầu làm

 • Số lần làm bài

 • Điểm cao nhất

 • Thời gian làm bài trung bình

 • Lần cuối nộp bài

 • Bước 4: Để kiểm tra những học sinh đã nộp bài hoặc chưa nộp, thầy cô nhấn vào "Theo trạng thái" như hình:

 • Bước 5: Để xem danh sách điểm số, thầy cô chọn "Theo điểm số" như hình dưới để biết

 • Danh sách điểm số của tất cả học sinh.

 • Danh sách điểm cao.

 • Danh sách điểm thấp.

Thầy cô có thể xem thêm video hướng dẫn chi tiết bên dưới:

Last updated