Thêm học sinh vào lớp

Sau khi lớp được tạo, thầy cô chọn "Thêm học sinh" để mời học sinh vào lớp.
Có 3 cách để mời học sinh vào lớp:
Cách 1: Thông qua link lớp học
+ Thầy cô chỉ cần gửi link đã copy rồi gửi sang cho học sinh.

Cách 2: Gửi qua mail

Hoặc thầy cô có thể trực tiếp gửi link lớp học qua mail phụ huynh bằng cách nhấn "Gửi thư"
Sau đó, thầy cô nhập email của học sinh hoăc phụ huynh vào và nhấn "Gửi lời mời". Vậy là đường link đã được gửi qua mail cho học sinh rồi đó!
Cách 3: Thông qua mã lớp
Thầy cô chỉ cần nhấn nút "Hoàn thành" và copy mã gửi cho học sinh vào lớp.
*Lưu ý: Để hướng dẫn học sinh vào lớp thông qua mã lớp, thầy cô có thể tham khảo link sau đây: https://help.flyer.vn/huong-dan-su-dung-phong-luyen-thi-ao-flyer/cap-nhat-ho-so
Thầy cô có thể xem thêm video hướng dẫn chi tiết bên dưới:
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0338431068 để được hỗ trợ nhanh nhất.