Thêm học sinh vào lớp

TH1: Thêm học sinh ngay khi tạo xong lớp

Sau khi lớp được tạo, màn hình sẽ tự động hiển thị như hình dưới

Thầy cô chọn "Add Students" để mời học sinh vào lớp.

TH2: Thêm học sinh vào lớp có sẵn

  • Bước 1: Tại trang chủ FLYER schools, thầy cô tìm đến thanh menu góc bên trái màn hình, chọn "Classes" để xem danh sách lớp.

  • Bước 2: Danh sách lớp mà thầy cô đang quản lý sẽ hiển thị tại đây, chọn lớp thầy cô muốn thêm học sinh

  • Bước 3: Thầy cô sẽ được chuyển sang lớp đã chọn, kéo xuống mục "Student Report", chọn "Add Students"

  • Bước 4: Màn hình sẽ hiển thị như hình dưới

Thầy cô có thể chọn mời học sinh qua link hoặc qua mã lớp

Với cả 2 trường hợp trên, thầy cô đều có thể mởi học sinh vào lớp với 3 cách sau:

Cách 1: Thông qua link lớp học

+ Thầy cô chỉ cần gửi link đã copy rồi gửi sang cho học sinh.

Cách 2: Gửi qua mail

Hoặc thầy cô có thể trực tiếp gửi link lớp học qua mail phụ huynh bằng cách nhấn "Gửi thư"

Sau đó, thầy cô nhập email của học sinh hoăc phụ huynh vào và nhấn "Gửi lời mời". Vậy là đường link đã được gửi qua mail cho học sinh rồi đó!

Cách 3: Thông qua mã lớp

Thầy cô chỉ cần nhấn nút "Hoàn thành" và copy mã gửi cho học sinh vào lớp.

*Lưu ý: Để hướng dẫn học sinh vào lớp thông qua mã lớp, thầy cô có thể tham khảo link sau đây: https://help.flyer.vn/huong-dan-su-dung-phong-luyen-thi-ao-flyer/cap-nhat-ho-so

Thầy cô có thể xem thêm video hướng dẫn chi tiết bên dưới:

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0965376466 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Last updated