Báo cáo lỗi khi trải nghiệm

  • Bước 1: Khi gặp bất kỳ vấn đề nào cần trợ giúp trong quá trình sử dụng Phòng thi ảo, phụ huynh và học sinh có thể bấm và nút "Báo cáo lỗi" như hình
  • Bước 2: Con điền trải nghiệm của mình như hình dưới. Tất cả những góp ý của phụ huynh và học sinh là nguồn động lực to lớn để FLYER cải tiến sản phẩm tốt hơn nữa.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0338431068 để được hỗ trợ nhanh nhất.