Mời thầy cô làm admin/teacher

  • Bước 1: Sau khi đã chọn trường thầy cô muốn mời trong Danh sách trường, nhấn School setup > User management
  • Bước 2: Chọn Invite user
  • Bước 3: Nhập email hoặc SĐT và chọn vai trò thầy cô muốn mời
  • Bước 4: Chọn Invite users để gửi lời mời
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0338431068 để được hỗ trợ nhanh nhất.