Mời thầy cô làm admin/teacher

  • Bước 1: Sau khi đã chọn trường thầy cô muốn mời trong Danh sách trường, nhấn School setup > User management

  • Bước 2: Chọn Invite user

  • Bước 3: Nhập email hoặc SĐT và chọn vai trò thầy cô muốn mời

  • Bước 4: Chọn Invite users để gửi lời mời

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0965376466 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Last updated