Tải xuống danh sách thầy cô

  • Bước 1: Chọn School setup > User management
  • Bước 2: Chọn Export CSV để tải về danh sách thầy cô thuộc trường đó
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0338431068 để được hỗ trợ nhanh nhất.