Xoá học sinh khỏi lớp

  • Bước 1: Tại trang chủ FLYER schools, thầy cô tìm đến thanh menu góc bên trái màn hình, chọn "Classes" để xem danh sách lớp.

  • Bước 2: Danh sách lớp mà thầy cô đang quản lý sẽ hiển thị tại đây, chọn lớp thầy cô muốn xoá học sinh

  • Bước 3: Thầy cô sẽ được chuyển sang lớp đã chọn, kéo xuống mục "Student Report", tích chọn xoá hết học sinh hoặc xoá từng học sinh.

  • Bước 4: Chọn "Remove Student" để xoá học sinh khỏi lớp

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0965376466 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Last updated