Tạo đề thi

Tạo quiz là tính năng giúp thầy cô tự tạo bài kiểm tra cho học sinh. Để thực hiện, thầy cô thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Tại trang chủ, chọn lớp thầy cô muốn kiểm tra.

  • Bước 2: Chọn "Thư viện đề" để bắt đầu tạo quiz.

  • Bước 3: Nhấn vào "Tạo bài thi" ở góc phải màn hình.

  • Bước 4: Thầy cô điền tên đề thi, cấp độ và kỹ năng phù hợp. Sau đó nhấn "Tạo đề thi".

Bước 5: Thầy cô nhấn vào "Thêm câu hỏi" để bắt đầu tạo đề.

Bước 6: Thầy cô tự mình điền câu hỏi, đáp án, thời gian và số điểm thích hợp. Nếu vẫn chưa tạo xong, thầy cô nhấn "Lưu thay đổi", hệ thống sẽ tự động lưu lại kết quả cho lần chỉnh sửa sau.

Nếu đã tạo xong quiz, nhấn "Lưu thay đổi" rồi sau đó nhấn "Hoàn thành".

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0965376466 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Last updated