Xem tổng quan tiến độ học tập của trường/trung tâm

Tại danh sách trường, chọn trường thầy cô muốn xem

Ở trang chủ, tiến độ học tập của trường được chia thành 3 mục:

  1. All classes performance: Tổng quan các chỉ số của trường

  2. Class Ranking: Xếp hạng 10 lớp theo số bài test hoàn thành và số bài test làm chính xác

  3. Test level details: Phần trăm số bài test hoàn thành và số bài test làm chính xác theo từng levels

1. All classes performance: Tổng quan các chỉ số của trường

  • Bước 1: Thầy cô có thể xem kết quả của toàn bộ lớp tại mục "All classes performance" như hình dưới

  • Bước 2: Tại mục này, các chỉ số sẽ được trực quan hoá và xem tại biểu đồ như hình

  • Bước 3: Thầy cô có thể lọc để xem chỉ số trường theo khoảng thời gian

  • Bước 4: Và lọc theo chỉ số theo từng trình độ phù hợp

2. Class Ranking: Xếp hạng 10 lớp

Top 10 lớp có số bài test hoàn thành hoàn thành tại đây

Thầy cô có thể chọn khoảng thời gian muốn xem hoặc bấm vào từng lớp để xem chi tiết

Top 10 lớp làm bài chính xác nhất

Thầy cô có thể chọn khoảng thời gian muốn xem hoặc bấm vào từng lớp để xem chi tiết

3. Test level details: Chỉ số theo từng levels

Tỷ lệ phần trăm số bài test hoàn thành theo từng levels được trực quan hoá qua biểu đồ theo từng màu tương ứng

Thầy cô có thể chọn khoảng thời gian muốn xem chi tiết.

Tỷ lệ phần trăm số giờ học tập theo từng levels được trực quan hoá qua biểu đồ theo từng màu tương ứng.

Thầy cô có thể chọn khoảng thời gian muốn xem chi tiết.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0965376466 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Last updated