Giao bài tập

Cách 1: Giao ở mục "Assigned Test/Bài tập đã giao"

 • Bước 1: Thầy cô chọn mục "Assigned Test/Bài tập đã giao"

 • Bước 2: Chọn "Give a test/Giao bài tập"

 • Bước 3: Chọn loại bài tập muốn giao > Chọn cấp độ phù hợp > Chọn tên bài tập

Lưu ý:

*Tại "Loại bài tập muốn giao", để giao bài tập ở phần luyện tập, thầy cô chọn "Mini test"

*Tại "Chọn tên bài", thầy cô có thể chọn giao nhiều bài cùng lúc

 • Bước 4: Lựa chọn đối tượng giao bài: "Tất cả học sinh" hoặc lựa chọn "Riêng lẻ từng học sinh"

 • Bước 5: Chọn "Send Test/Gửi bài tập" để hoàn thành việc giao bài

 • Bước 6: Những học sinh được chọn sẽ nhận thông báo như hình dưới. Học sinh chỉ cần ấn vào thông báo để làm bài. Lịch sử làm bài sẽ được hệ thống lưu lại để giáo viên dễ dàng theo dõi.

Cách 2: Giao ở "Khám phá/Library"

 • Bước 1: Chọn "Khám phá/Library" ở góc bên trái màn hình

 • Bước 2: Nếu giáo viên có đề của trường riêng, chọn Bộ lọc, chọn nguồn tương ứng

Lưu ý: Đề riêng của giáo viên sẽ được gắn tag "School Test"

 • Bước 3: Chọn bài muốn giao

 • Bước 4: Kiểm tra thông tin bài muốn giao và chọn "Giao bài tập về nhà"

 • Bước 5: Làm tương tự như Bước 3 của cách 1

Thầy cô có thể xem chi tiết ở video bên dưới:

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0965376466 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Last updated