Comment on page

Giao bài tập

Sau khi phân loại trình độ học sinh, thầy cô có thể giao bài tập phù hợp với trình độ của học sinh theo các bước sau:
  • Bước 1: Nhấn "Giao bài tới học sinh" ở góc trên cùng bên phải.
  • Bước 2: Chọn loại bài tập, cấp độ và tên bài tương ứng.
  • Bước 3: Bạn có thể chọn giao cho tất cả học sinh theo lớp hoặc từng học sinh riêng lẻ, sau đó nhấn "Gửi bài tập" để giao bài tới học sinh.
Bước 4: Những học sinh được chọn sẽ nhận thông báo như hình dưới. Học sinh chỉ cần ấn vào thông báo để làm bài. Lịch sử làm bài sẽ được hệ thống lưu lại để giáo viên dễ dàng theo dõi.
Thầy cô có thể xem thêm video hướng dẫn chi tiết bên dưới:
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0338431068 để được hỗ trợ nhanh nhất.