Xoá tài khoản khỏi trường

  • Bước 1: Chọn biểu tượng thùng rác tương ứng với tài khoản thầy cô muốn xoá
  • Bước 2: Chọn Remove user để xác nhận xoá
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0338431068 để được hỗ trợ nhanh nhất.