Thêm giáo viên vào trường/lớp

1. Thêm giáo viên vào trường

 • Bước 1: Thêm giáo viên vào trường

Tại mục Teachers > Chọn Add a teacher/Thêm giáo viên

 • Bước 2: Nhập email hoặc SĐT để gửi lời mời cho giáo viên

 • Bước 3: Nhấn Invite user/gửi lời mời để xác nhận mời giáo viên thành công vào trường

2. Thêm giáo viên vào lớp

*Lưu ý: Chỉ thêm được giáo viên nếu giáo viên đó đã được mời tham gia vào trường

 • Bước 1: Chọn Classes

Giao diện lớp hiện ra, kéo đến cuối trang để thêm giáo viên

 • Bước 2: Chọn lớp muốn thêm giáo viên

 • Bước 3: Chọn Add Teacher để thêm giáo viên vào lớp

Tick chọn các giáo viên tham gia lớp đó và chọn Save changes

 • Bước 4: Kiểm tra thông tin các giáo viên vừa thêm

Danh sách giáo viên của lớp sẽ hiển thị như hình dưới

2. Xoá Giáo viên khỏi lớp

*Lưu ý: Cách này chỉ xoá giáo viên ra khỏi lớp, không phải ra khỏi trường

 • Bước 1: Chọn giáo viên muốn xoá

 • Bước 2: Chọn Remove teacher

 • Bước 3: Xác nhận xoá Giáo viên

 • Bước 4: Kiểm tra lại danh sách Giáo viên

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0965376466 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Last updated