Xem danh sách trường

*Lưu ý: Thầy cô chỉ xem được tính năng này nếu có từ 2 trường trở lên

 • Bước 1: Kiểm tra danh tên trường đã được tạo tự động

Khi tạo tài khoản thành công, thầy cô sẽ tự động có 1 trường mang tên mình với vai trò Admin. Để xem danh sách trường, chọn Back to school Portal ở thanh menu góc trên cùng của màn hình.

 • Bước 2: Kiểm tra thông tin trường

Danh sách trường sẽ tự động hiển thị với các thông tin sau:

 1. School: Tên các trường thầy cô tham gia với vai trò Admin/ Giáo viên

 2. Number of Admins: số lượng Admin có trong trường

 3. Your classes: tổng số lớp mà thầy cô tham gia

 4. Number of teachers: số lượng giáo viên có trong trường

 5. Your students: số lượng học sinh trong các lớp thầy tham gia

 • Bước 3: Chọn trường muốn xem

Màn hình sẽ tự động hiển thị về trang chủ của trường đó

 • Bước 4: Để xem các thông tin chi tiết của admin/teacher, nhấn School setup > User management

Thông tin trường sẽ hiển thị đầy đủ như hình dưới bao gồm:

 1. Username: Tên thầy cô đã tham gia/được mời vào trường

 2. Phone number: Số điện thoại của thầy cô

 3. Email: Email của thầy cô

 4. User role: Vai trò của thầy cô trong trường (Admin hoặc Giáo viên)

 5. Status: Trạng thái của thầy cô

Trong đó, Status: Trạng thái của thầy cô bao gồm 2 trạng thái:

Thầy cô có thể tìm kiếm theo tên/sđt/email, vai trò và trạng thái hoạt động của tài khoản như hình dưới:

 • Bước 5: Để xem trường khác, thầy cô chọn thanh menu như bước 1 và làm tương tự

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0965376466 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Last updated