Xem danh sách trường

*Lưu ý: Thầy cô chỉ xem được tính năng này nếu có từ 2 trường trở lên
 • Bước 1: Kiểm tra danh tên trường đã được tạo tự động
Khi tạo tài khoản thành công, thầy cô sẽ tự động có 1 trường mang tên mình với vai trò Admin. Để xem danh sách trường, chọn Back to school Portal ở thanh menu góc trên cùng của màn hình.
 • Bước 2: Kiểm tra thông tin trường
Danh sách trường sẽ tự động hiển thị với các thông tin sau:
 1. 1.
  School: Tên các trường thầy cô tham gia với vai trò Admin/ Giáo viên
 2. 2.
  Number of Admins: số lượng Admin có trong trường
 3. 3.
  Your classes: tổng số lớp mà thầy cô tham gia
 4. 4.
  Number of teachers: số lượng giáo viên có trong trường
 5. 5.
  Your students: số lượng học sinh trong các lớp thầy tham gia
 • Bước 3: Chọn trường muốn xem
Màn hình sẽ tự động hiển thị về trang chủ của trường đó
 • Bước 4: Để xem các thông tin chi tiết của admin/teacher, nhấn School setup > User management
Thông tin trường sẽ hiển thị đầy đủ như hình dưới bao gồm:
 1. 1.
  Username: Tên thầy cô đã tham gia/được mời vào trường
 2. 2.
  Phone number: Số điện thoại của thầy cô
 3. 3.
  Email: Email của thầy cô
 4. 4.
  User role: Vai trò của thầy cô trong trường (Admin hoặc Giáo viên)
 5. 5.
  Status: Trạng thái của thầy cô
Trong đó, Status: Trạng thái của thầy cô bao gồm 2 trạng thái:
Thầy cô có thể tìm kiếm theo tên/sđt/email, vai trò và trạng thái hoạt động của tài khoản như hình dưới:
 • Bước 5: Để xem trường khác, thầy cô chọn thanh menu như bước 1 và làm tương tự
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0338431068 để được hỗ trợ nhanh nhất.