Thêm hoặc xoá giáo viên khỏi lớp

1. Thêm giáo viên vào lớp

*Lưu ý: Chỉ thêm được giáo viên nếu giáo viên đó đã được mời tham gia vào trường
  • Bước 1: Chọn Classes
Giao diện lớp hiện ra, kéo đến cuối trang để thêm giáo viên
  • Bước 2: Chọn lớp muốn thêm giáo viên
  • Bước 3: Chọn Add Teacher để thêm giáo viên vào lớp
Tick chọn các giáo viên tham gia lớp đó và chọn Save changes
  • Bước 4: Kiểm tra thông tin các giáo viên vừa thêm
Danh sách giáo viên của lớp sẽ hiển thị như hình dưới

2. Xoá Giáo viên khỏi lớp

*Lưu ý: Cách này chỉ xoá giáo viên ra khỏi lớp, không phải ra khỏi trường
  • Bước 1: Chọn giáo viên muốn xoá
  • Bước 2: Chọn Remove teacher
  • Bước 3: Xác nhận xoá Giáo viên
  • Bước 4: Kiểm tra lại danh sách Giáo viên
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0338431068 để được hỗ trợ nhanh nhất.