Giao bài tập và xem lịch sử bài tập đã giao

1. Giao bài tập

Sau khi phân loại trình độ học sinh, thầy cô có thể giao bài tập phù hợp với trình độ của học sinh theo các bước sau:

 • Bước 1: Nhấn "Giao bài tới học sinh" ở góc trên cùng bên phải.

 • Bước 2: Chọn loại bài tập, cấp độ và tên bài tương ứng.

 • Bước 3: Bạn có thể chọn giao cho tất cả học sinh theo lớp hoặc từng học sinh riêng lẻ, sau đó nhấn "Gửi bài tập" để giao bài tới học sinh.

Bước 4: Những học sinh được chọn sẽ nhận thông báo như hình dưới. Học sinh chỉ cần ấn vào thông báo để làm bài. Lịch sử làm bài sẽ được hệ thống lưu lại để giáo viên dễ dàng theo dõi.

2. Xem lịch sử bài tập đã giao

Với các bài tập đã giao cho học sinh, thầy cô xem lịch sử theo các bước sau:

 • Bước 1: Tại trang chủ phần quản lý lớp, kéo xuống mục "Bài tập đã giao".

Bước 2: Ở phần "Bài tập đã giao", chọn biểu tượng đôi mắt để kiểm tra những học sinh đã nộp bài.

 • Bước 3: Bài tập được giao sẽ hiển thị các thông tin sau:

 1. Tên học sinh được giao bài

 2. Bắt đầu làm

 3. Số lần làm bài

 4. Điểm cao nhất

 5. Thời gian làm bài trung bình

 6. Lần cuối nộp bài

 • Bước 4: Để kiểm tra những học sinh đã nộp bài hoặc chưa nộp, thầy cô nhấn vào "Theo trạng thái" như hình:

 • Bước 5: Để xem danh sách điểm số, thầy cô chọn "Theo điểm số" như hình dưới để biết

 1. Danh sách điểm số của tất cả học sinh.

 2. Danh sách điểm cao.

 3. Danh sách điểm thấp.

Thầy cô có thể xem thêm video hướng dẫn chi tiết bên dưới:

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0965376466 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Last updated