Giao bài tập ở phần luyện tập

  • Bước 1: Thầy cô chọn mục "Assigned Test/Bài tập đã giao"

  • Bước 2: Chọn "Give a test/Giao bài tập"

  • Bước 3: Chọn mini test > Chọn cấp độ phù hợp > Chọn bài tập theo chủ đề muốn giao

  • Bước 4: Chọn "lớp muốn giao bài tập" hoặc chọn "từng học sinh"

  • Bước 5: Chọn "Send Test/Gửi bài tập" để hoàn thành việc giao bài

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0358662975 hoặc 0965376466 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Last updated