Hướng dẫn xem đáp án và lịch sử làm bài
Nhằm hỗ trợ phụ huynh và thầy cô dễ dàng quản lý và theo dõi được quá trình ôn luyện của con, FLYER cung cấp tính năng xem đáp án và lịch sử làm bài ngay trên Phòng Luyện Thi Ảo.
1/ Xem đáp án
Đáp án sẽ được cung cấp ngay sau khi con hoàn thành bài thi. Để xem đáp án ngay sau khi làm bài:
  • Bước 1: Chọn "Xem kết quả"
  • Bước 2: Chọn "Xem chi tiết" để xem điểm từng phần, hoặc "Xem đáp án" để xem bài giải.
Trong trường hợp con đã thoát khỏi trang bài thi hoặc muốn xem đáp án các bài thi trước đó, con thực hiện theo các bước sau:
  • Bước 1: Chọn "Báo cáo" ở góc trên, bên phải màn hình
  • Bước 2: Chọn bài thi muốn xem
  • Bước 3: Chọn "Xem chi tiết" để xem điểm từng phần, hoặc "Xem đáp án" để xem bài giải.
Phụ huynh và các con có thể xem thêm video hướng dẫn chi tiết bên :
Copy link