Hướng dẫn cài đặt lại mật khẩu
khẩu
Để cài đặt lại mật khẩu, phụ huynh và các con vui lòng thực hiện theo các bước sau đây:
  • Bước 1: Truy cập https://exam.flyer.vn/login
  • Bước 2: Chọn "Quên mật khẩu"
  • Bước 3: Điền Email dùng để đăng ký tài khoản và chọn "Đồng ý". Lúc này màn hình sẽ hi thị hộp như hình bên dưới:
  • Bước 4: Kiểm tra email được gửi tới hòm thư và thực hiện theo các hướng dẫn đã ghi trong email
  • Bước 5: Truy cập lại trang https://exam.flyer.vn/login và đăng nhập với mật khẩu mới
Copy link